top of page

Autorefraktokeratometri / Huvitz HRK 8000A

HUVITZ HRK 8000A

HRK8000a
HRK 8000A
HRK8000a
HRK8000a
Screen Shot 2017-11-20 at 18.58.08

Izuzetna preciznost i tačnost

 

Za razliku od mnogih konvencionalnih dijagnostičkih uređaja, HRK-8000A se zasniva na Hartmann-Shack wavefront senzoru, koji analizira mnoge fokalne tačke svetlosnog talasa.

 

Ovaj aparat ima sposobnost merenja ne samo osnovne greške refrakcije pacijenta, već i sposobnost  pružanja prostornog rešenja mape refrakcije svetlosnog talasa.

 

HRK- 8000A koristi jedinstveni wavefront algoritam za analizu i prevazilazi konvencionalnu i jednostavnu refrakciju nudeći dodatne vrednosti sa visokim aberacijama za personalizovana sočiva     i posmatranje pacijenta pre i posle refraktivne operacije.

Optimalizovani sistem vida

Wavefront tehnologija meri svetlosni talas reflektovan od mrežnjače i snagu refrakcije sa različitim senzorima podeljenim po sektorima i analizira ih sa izuzetnom preciznošću.

Niz mikro objektiva

Huvitz-ov niz mikro objektiva stvara odvojene fokalne tačke, čiji šablon pruža dragocenu informaciju o sistemu vida pojedinca.

Proizvodnja personalizovanih sočiva

Visok nivo aberacija i Zernike mapa podataka izlazna funkcija dozvoljava proizvođačima naočara ili kontaktnih sočiva da poboljšaju snagu i oštrinu vida. 

 

Veći broj podataka merenja aberacija

Visok nivo aberacija kao što je Coma, Trefoil, Sferična aberacija, Sekundarni astigmatizam i Tetrafoil, koji je bio moguć jedino u wavefront aberometrima, sada je dostupan i na Huvitz HRK-8000A!

Klinička upotreba ovih podataka je sada u vašim rukama!

 

Mapa visokih aberacija

Pored konvencionalnih podataka kao što su sfera, cilindar i osa, prikazani su podaci visokih aberacija na Zernike mapi refrakcije za bolje razumevanje vida pacijenta i donošenje superiornih kliničkih odluka.

 

PSF i simulacija slika

Funkcija širenja tačaka (PSF) i grafička simulacija mrežnjače na ekranu pomaže da pacijent bolje razume klinički status njegovog vida i prednosti personalizovanih sočiva.

 

Režim u boji

CCD kamera u boji i belo LED svetlo auto refraktokeratometra omogućavaju da vidite oči i položaj podešavanja kontaktnog sočiva a što je ranije bilo moguće samo sa špalt lampom.

 

Merenje periferne keratometrije

HRK-8000A pruža podatke merenja periferne keratometrije koji mogu biti veoma korisni prilikom podešavanja kontaktnih sočiva.

Izuzetna preciznost KER podataka

Krug i izvor LED svetla omogućavaju pribavljanje visoko pouzdanih podataka bazne krivine keratometrije.

 

Vodič podešavanja kontaktnog sočiva 

Prva na svetu funkcija podešavanja kontaktnog sočiva u auto refraktokeratometru omogućava vam da vidite fluoroscentnu tečnost putem plave iluminacije.

HRK-8000A takođe analizira i simulira položaj podešavanja sočiva sa automatskom kalkulacijom i preporukom.

Podešavanje kontaktnih sočiva

Moguće je snimanje slika i regulacija kontrasta.

HRK-8000A pruža najbolji On-K vodič za podešavanje zasnovan na baznoj krivini i izmerenim KER vrednostima.

Najbolje perfomanse i brzina pružaju udobno okruženje korisniku

 

Displej ekrana u boji

Visoko osvetljenje i kontrast VGA 7" širok raspon boja TFT LCD ekrana obezbeđuje video snimke visoke rezolucije.

Lako i slobodno naginjanje ekrana pruža vam komforan i jasan pregled iz svakog ugla.

 

Auto Tracking

Najsavremeniji senzor i 3 dimenzionalni mehanizam pokreta omogućava vam da automatski pratite fokus merenja i potpuno kompletirate merenje čak i ukoliko ste korisnik bez iskustva. 

 

Animirani vodič

U slučaju da je tačka merenja izvan raspona auto tracking-a, animirani vodič će na ekranu predložiti kako da koristite džojstik na najlakši i najintuitivniji način.

 

Funkcija komparacije vida

Interni grafikon pruža funkciju komparacije trenutnog i korigovanog vida.

 

Motorizovani oslonac za bradu

Jednostavnim pritiskom na tastere Gore i Dole, korisnik može komforno i brzo podesiti visinu tačke merenja.

 

Brže merenje

Brzina merenja je veća nego na ostaloj konkurentskoj opremi.

 

Komforno zaključavanje

Gornji pokretni deo se može jednostavno zaključati dodirom na jedan taster, što zaključavanje čini jednostavnim i lakim.

 

Tih i brz štampač

Automatsko sečenje papira i promena papirne rolne jednim potezom su nove prednosti HRK-8000A.

 

Monitor i mrežno povezivanje

HD video izlaz kroz HDMI port pruža različita objašnjenja za kliničke konsultacije sa vašim pacijentima.

HRK-8000A podržava mrežno povezivanje sa Huvitz digitalnim refrakcionim sistemom omogućavajući laku i brzu refrakciju.

SPECIFIKACIJA
bottom of page