top of page

Autorefraktokeratometri / Huvitz HRK 7000(A)

HUVITZ HRK 7000(A)

Screen Shot 2017-11-14 at 13.41.53
Screen Shot 2017-11-14 at 13.41.24
Screen Shot 2017-11-14 at 13.43.48
Screen Shot 2017-11-14 at 13.43.18
Screen Shot 2017-11-14 at 13.43.36

Za najpreciznija merenja ljudskog oka -

Huvitz Wavefront tehnologija

 

Ljudsko oko je jedinstveno kao otisak prsta i zahteva njemu prilagođeno korektivno rešenje.

 

Iz tog razloga nam je potrebna brza, svestrana i tačna metodologija pregleda oka u zavisnosti od potrebe korekcija vida svakog pojedinca.

 

HUVITZ HRK-7000A zasnovan na WAVEFRONT tehnologiji pruža nove mogućnosti za dijagnostikovanje oštećenja oka. 

Optimalizovan optički sistem

MICRO LENSLET ARRAY razvijen od strane HUVITZ-a, stvara niz odvojenih fokalnih tačaka čiji obrazac pruža dragocene informacije o sistemu vida pacijenta.

SLD (Super Luminescent Diode) i visoko osetljivi CCD pružaju jasnije slike i obezbeđuju tačnost rezultata merenje ametropije, katarakte i IOL.

 

Grafički prikaz mape refrakcije

Grafički prikaz grešaka refrakcije povećava pouzdanost i razumevanje od strane pacijenta.

 

Merenja periferne keratometrije

HRK-7000A pruža podatke merenja periferne keratometrije koji mogu biti jako korisni za ugradnju kontaktnih sočiva.

 

Pouzdanost keratometrijskih merenja

HRK-7000A pruža pouzdane podatke keratometrije korišćenjem 2 kružića i dva LED svetla.

 

Model Retro-iluminacije

Možete videti nepravilnosti kristalizacije, katarakte i ogrebotine na rožnjači a sve u cilju utvrđivanja koliko je zdravo oko pacijenta.

Sa pojačanom REF snagom, možete proveriti sferu, cilindre i ose, koji se ne mogu izmeriti u normalnom režimu rada.

IOL model merenja

HRK -7000A određuje stanje očiju automatskim otkrivanjem i merenjem IOL ili katarakte.

 

Merenje zenice i dužice

HRK-7000A može meriti zenicu, rožnjaču i veličinu dužice prečnika manjeg od 14mm uz mogućnost zamrzavanja slike.                    

 

CLBC (Bazna krivina)

Korišćenjem držača kontaktnog sočiva, možete izmeriti baznu krivinu kontaktnog sočiva.

6.5" TFT LCD u boji

6.5" TFT LCD u boji prikazuje jasne slike i čip za obradu slika omogućava da LCD prikaže realnu sliku.

 

Lako podešavanje

Korisnički podoban interfejs omogućava korisnicima još lakše podešavanje funkcija i promene se mogu uraditi bez pomeranja stranice.

Zaključavanje jednim dodirom

Sa pogodnim zaključavanjem jednim dodirom, glavno telo aparata se može lako fiksirati za osnovu.

 

Štampač velike brzine

Veoma brz štampač konačne rezultate merenja štampa za 3 sekunde. Papir za štampanje se lako može promeniti iz držača papira. 

 

Realizacija sistema refrakcije

HRK-7000A se mogu povezati sa Huvitz Digitalnim refraktorom, Lensmetrom i ostalim aparatima radi bržeg dobijanja podataka i još preciznijih rezultata merenja. Takođe se može povezati sa eksternim monitorom radi prikazivanja rezultata pregleda pacijentu.

 

Sistem umrežavanja

HRK-7000A se može lako i jednostavno povezati sa višestrukim sistemima refrakcije. Jednostavan multi-sistem umrežavanja pomaže lako sastavljanje centara refrakcije.

HRK 7000A (montirana funkcija Auto Tracking-a)

Auto Tracking ostvaruje brza i tačna merenja.

 

Auto Tracking

Najsavremeniji senzor i 3 dimenzionalan mehanizam pokreta omogućava automatsko praćenje fokusa merenja oka i perfektno dopunjuje merenje.

 

Vodič animacije

Ukoliko je fokus merenja izvan raspona auto tracking-a, vodič animacije na ekranu sugeriše kako da koristite džojstik na najlakši način.

 

Motorizovani oslonac za bradu

Pritiskom na taster za Gore/Dole, korisnik može komforno podesiti visinu tačke merenja.

 

Funkcija poređenja vida

Interna tabela omogućava komparaciju trenutnog i korigovanog vida.

 

Redizajnirani aparat najnovije tehnologije

Za razliku od mnogih konvencionalnih dijagnostičkih uređaja, HRK- 7000A se zasniva na Hartmann-Shack wavefront senzoru, koji analizira mnoge fokalne tačke svetlosnog talasa.

Ovaj aparat ima sposobnost merenja ne samo osnovne greške refrakcije pacijenta, već i mogućnost   pružanja prostornog rešenja mape refrakcije svetlosnog talasa.

SPECIFIKACIJA
bottom of page