top of page

AUTOREFRAKTOKERATOMETRI

Autorefraktokeratometar

Huvitz HRK 9000A

Sa Wavefront tehnologijom!

 

Neprestani napori za veću preciznost dovode do objektivne refrakcije praćene standardnom subjektivnom refrakcijom sa HRK-9000A i dobijaju se, bez presedana, tačni rezultati merenja!

 

HRK-9000A govori sam po sebi, perfekcionizam u refrakciji testa odbljeska, superiorna kontrastna osetljivost I TFBUT/Meibography koji se po prvi put pojavljuju u svetu.

 

Predivan zakrivljeni dizajn će pokrenuti vaše emocije.

Uživajte sa HRK-9000A kako niste nikada do sada... Više

Autorefraktokeratometar

Huvitz HRK 8000A

Izuzetna preciznost i tačnost

 

Za razliku od mnogih konvencionalnih dijagnostičkih uređaja, HRK-8000A se zasniva na Hartmann-Shack wavefront senzoru, koji analizira mnoge fokalne tačke svetlosnog talasa.

 

Ovaj aparat ima sposobnost merenja ne samo osnovne greške refrakcije pacijenta, već i sposobnost  pružanja prostornog rešenja mape refrakcije svetlosnog talasa.

 

HRK- 8000A koristi jedinstveni wavefront algoritam za analizu i prevazilazi konvencionalnu i jednostavnu refrakciju nudeći dodatne vrednosti sa visokim aberacijama za personalizovana sočiva     i posmatranje pacijenta pre i posle refraktivne operacije... Više

Specifikacija
Pogledajte katalog

Huvitz HRK 7000

Ljudsko oko je jedinstveno kao otisak prsta i zahteva njemu prilagođeno korektivno rešenje. Iz tog razloga nam je potrebna brza, svestrana i tačna metodologija pregleda oka u zavisnosti od potrebe korekcija vida svakog pojedinca.

 

HUVITZ HRK-7000A zasnovan na WAVEFRONT tehnologiji pruža nove mogućnosti za dijagnostikovanje oštećenja oka. 

Specifikacija
bottom of page